Libreri Uniondale gen anpil liv an Kreyòl, Fransè ak Espayòl.  Si ou vle aprann Kreyòl, Fransè o Espayòl, wap jwenn liv ak lòt materyèl odivizyèl pou ede-w.