Ou bezwen koneksyon entènèt?  Libreri-a ap pèmèt ou konekte telefòn ou sou rezo entènèt li-a tout kote ke ou ka resevwa siyal.  Premye vini, premye sèvi. Pou plis enfòmasyon, rele oubyen pase nan Biwo Adult Services Desk la.