Skip to main content
Facebook
Twitter
Instagram

Prete Yon Koneksyon Wifi

Ou bezwen koneksyon entènèt?  Libreri-a ap pèmèt ou konekte telefòn ou sou rezo entènèt li-a tout kote ke ou ka resevwa siyal.  Premye vini, premye sèvi. Pou plis enfòmasyon, rele oubyen pase nan Biwo Adult Services Desk la.
Read More
 
Library closed: As a precaution to help limit the spread of coronavirus (COVID-19), Uniondale Public Library will be closed until further notice. La biblioteca está cerrada: Como una precaución para limitar el contagio del COVID-19, la biblioteca permancerá cerrada hasta próximo aviso.​ | Libreri-a fèmen: nan efò pou frennen pwopagasyon kontaminasyon viris Korona-a (COVID-19), Libreri Uniondale la ap rete fèmen jiska nouvèl òd.